Posts tagged yetenekkıtlığı


21 Haziran 2022


  Ankete katılan ülkelerin çoğunda işverenler, açık olan pozisyonları doldurmakta yüksek düzeyde zorluk yaşıyor. Dünya Ortalaması %75 Türkiye ortalaması %71   Sektörler Arasında Yetenek Eksikliği Restoran ve Oteller %81 İmalat %75 IT ve Teknoloji %73 Toptan ve Perakende Ticaret %70

Continue reading

10 Haziran 2022


Şirketler son zamanlarda gittikçe büyüyen bir yetenek açığını kabul ediyor.   %46 Şirketlerinde yetenek açığının fazla olduğunu söylüyor *2021’e göre 4 puan daha fazla %49 Şirketlerindeki yöneticilerin, çalışanların işlerini yapmak için doğru becerilere sahip olmadığı konusunda endişeli olduğunu söylüyor *2021’e

Continue reading
Back to top