BLOG


25 Kasım 2020


İletişim kanallarının ve kültürel etkileşimin artmasıyla iş dünyasında uyum sağlama kabiliyeti ve farklı gruplara hitap etme yetisi önem kazanıyor. Fikirlerin ve insanların giderek çeşitlendiği global dünyada farklılıkları kucaklayan bir liderlik anlayışı öne çıkıyor. “Kapsayıcı Liderlik” (Inclusive Leadership) olarak geçen bu liderlik türünün 6 karakteristik niteliği var:

– Bağlılık: Çeşitlilik ve fırsat eşitliğini içselleştirmek ve iş dünyasında çeşitliliğin öne çıktığı noktaları fark etmek
– Cesaret: Var olan normları değiştirme cesaretine sahip olmak. Güçlü ve zayıf özellikleri konusunda alçakgönüllü olmak
– Önyargı Farkındalığı: Kişisel ve kurumsal kör noktaları fark etmek için eleştirel bir gözle bakmak ve fırsat eşitliğini öne çıkarıcı politikaların uygulanmasını sağlamak
– Merak: Farklı grupların dünya görüşlerini anlamaya istekli, belirsizlikle barışık ve açık fikirli olmak
– Kültür Perspektifli Düşünme: Kültürel farklılıklar konusunda bilinçli olmak. Farklı kültürlerle etkili iletişim kurabilmek
– İş birliği: Kişisel ve kültürel çeşitliliğe saygılı ve paylaşımı teşvik eden takımlar yaratmak

Kaynak: Deloitte – Six signature traits of inclusive leadership

Leave a reply

Back to top