BLOG


29 Eylül 2021


İnsanlar için temel ve evrensel olarak görülen ‘Ait Olma İsteği (Need to Belong)’, kurumlar için de vazgeçilmez. Ait olma isteği kurum kültürü, güveni ve kapsayıcılığı içeren bir kavram. İş hayatında çalışanların kurum kültürünü benimsemelerini ve kapsayıcı bir iş ortamında çalışmalarını sağlayacak liderlerin, yöneticilerin ve iş arkadaşlarınızın atabileceği bir kaç adım var:

  • Liderlik tarzınızı çeşitlendirin. Çalışanların desteklendiklerini ve fark edildiklerini hissetmeleri için iş ortamındaki tavrınız ile bağ kurmaları gerekir.
  • İş arkadaşı olarak saygılı, destekleyici davranın ve geri bildirimde bulunun.İş arkadaşınızın özel hayatına saygılı olduğunuzu görmesi güvenini arttıracaktır. Bunun yanında açık ve destekleyici iletişim şekilleri de aidiyet kültürüne katkı sağlayacaktır.
  • Yönetici olarak sorumlu olan, destekleyen ve takdir eden olun. Çalışanlarınızın başarılarını tebrik edin; aynı zamanda geri bildirimlerinizde dürüst olmaya ve endişelerini dinlemeye özen gösterin.
  • Kapsayıcı lider olun. Farklılığı ve çeşitliliğidestekleyen takımlar oluşturun; empatik, duyarlı ve transparan bir lider olarak çevrenizdekilere örnek olun.

Kaynak: HBR, What Does It Take to Build a Culture of Belonging? (2021)

 

Leave a reply

Back to top