BLOG


20 Ekim 2021


McKinsey’nin “Women in the Workplace” raporuna göre burn-out kadınlarda çok daha sık görülüyor! Bununla gelen stres ve yorgunluğa rağmen, kadın liderler aynı seviyedeki erkek liderlere kıyasla çok daha fazla sorumluluk almakta ve şirket içindeki çeşitliliği daha etkili yönetmekte. Yine de bu çabaların, şirketler tarafından ödülsüz bırakıldığı görülüyor.

Kadınlar yöneticiliğe giden yolda engellerle karşılaşmaya devam ediyorlar: Yöneticiliğe terfi eden her 100 erkeğe kıyasla terfi alan kadınların sayısı 86. Bu da özellikle üst düzey yönetici pozisyonlarında önemli ölçüde eşitsizliğe yol açıyor.

Bu durumu değiştirmek şirketlerin elinde fakat eşitlikçi bir imaj çizmeye çalışmanın yanında şirket içinde gerçekten eşitliği destekleyecek cesur adımlar atmalılar. Çalışanlara bu konuda etkin eğitimler sunmak, performans değerlendirmelerindeki ve işe alımlardaki ön yargıları tespit edip değiştirmek eşitliği sağlamak için başlangıç olabilir.

Kaynak: McKinsey & Company, Women in the Workplace 2021

 

 

Leave a reply

Back to top