Posts tagged işealım


24 Haziran 2023


İşe alım lideri olmak için zorlu ve çok önemli bir dönemdeyiz. Belirsiz ekonomi ve iş dünyasını yeniden şekillendiren yeni trendler arasında, şirketinizde gerçek bir değişim yaratan kişi olma fırsatına sahipsiniz. 📌 The Future of Recruiting 2023 – Linkedin Talent Solutions

Continue reading

7 Şubat 2023


2023’te iş dünyasında pek çok belirsizlikle karşı karşıya kalınacak olsa da işe alım trendleri, şirketlerin doğru yetenekleri işe almalarına yardımcı olacak. Trendleri yakından takip etmek ve yukarıda vurguladığım konulara odaklanmak hem değişimlere daha kolaylıkla uyum sağlamanızı hem de işe alımda

Continue reading

16 Ocak 2023


Gartner’ın, 2023 için önceliklerini ve zorluklarını belirlemek üzere 60 ülkede ve tüm büyük sektörlerde 800’den fazla İK lideriyle yaptığı ankette katılımcıların çoğunluğu listelerinin başına “lider ve yönetici etkinliğini” koyuyor, ancak birçok İK lideri de organizasyonel tasarım ve değişime öncelik verecek.

Continue reading

28 Ocak 2022


İnsan Kaynaklarının çoğunlukla işe alım alanında tercih ettiği Yapay Zeka (AI), aslında bundan çok daha fazlası. Yapay Zekayı İnsan Kaynaklarına uyumlu hale getirmek, İK liderlerine ve çalışanlarına farklı alanlarda önemli avantajlar sağlıyor. Yeni teknolojilerin takibini sağlayarak var olan iş modeline

Continue reading

24 Ocak 2022


21. yüzyılda yetenek kazanımı (talent acquisition) uzmanlarının başarısı insan, teknoloji ve işe alım süreci arasındaki dengeyi sağlamak ile ölçülürken pandemi döneminde denge her şeyden zor bir hale geldi. Pandemi sonrasında insan odaklı olmak, yetenek kazanımı stratejileri için kaçınılmaz hale gelecek.

Continue reading

20 Ekim 2021


McKinsey’nin “Women in the Workplace” raporuna göre burn-out kadınlarda çok daha sık görülüyor! Bununla gelen stres ve yorgunluğa rağmen, kadın liderler aynı seviyedeki erkek liderlere kıyasla çok daha fazla sorumluluk almakta ve şirket içindeki çeşitliliği daha etkili yönetmekte. Yine de

Continue reading
Back to top