BLOG


31 Mart 2022


Küresel iş liderlerinin yüzde 55’i için en önemli öncelik: Yeni İş Kurmak

McKinsey Yeni İş Kurmanın Durumu Küresel Araştırması’na tüm bölgeleri, endüstrileri ve farklı ölçekteki şirket büyüklüklerini temsil eden 1.178 üst düzey yönetici katıldı.

İş liderlerinin yüzde 81‘i, faaliyet gösterdikleri sektörde yaşanan olumsuzluklardan korunmak amacıyla yeni iş kurmaya yöneliyor. 2026’ya kadar, küresel gelirlerin yüzde 50’sinin; bugün var olmayan ürün, hizmet ve işletmelerden gelmesi bekleniyor.

Yeni iş kurmak performansı da dayanıklılığı da arttırıyor.

Yeni kurulan işlerin sürekli olarak piyasa ortalamasından daha iyi performans göstermesi, iş liderlerinin bu alana odaklanma nedenlerinin başında geliyor. Araştırma sonuçları, söz konusu şirketlerin aynı zamanda daha dayanıklı olduğunu da ortaya koyuyor.

Sürdürülebilirlik bir zorunluluk.

İş liderlerinin yüzde 92’si, sürdürülebilir ürün ve hizmetlere yönelik talebi en azından kısmen karşılayabilecekleri yeni işler kurmayı planladıklarını söylüyor. Ek olarak, yüzde 42’si sürdürülebilirliği yeni işletmelerinin değer önermesinin merkezine koyacağını belirtiyor. Bütün bunların yanı sıra araştırmada; yeni kurulan işlerin yalnızca yüzde 22’sinin karbon ayak izi veya diğer çevresel etkilerle ilgili hedefleri takip ettiği görülüyor.

Kadın liderliği, yeni işlerin başarı potansiyelini yükseltiyor.

Araştırma, liderlikte çeşitliliğin sağlanması, yönetimde kadın sayısının artırılmasının sağladığı avantajları da ortaya koyuyor. Ankete katılanlar, kadınların liderliğindeki işletmelerin büyüme beklentilerini karşılama veya aşma olasılığının yüzde 12 daha fazla olduğuna inandığını belirtiyor.

The State of New-Business Building – McKinsey&Company

Leave a reply

Back to top