Posts tagged etkiliiletişim


4 Eylül 2021


İş dünyasının getirdiği çeşitli sorumluluklara baktığımızda, liderlerin kendilerini sadece transactional veya transformational lider olarak tanımlamaları gerçekçi gözükmüyor. Verilen göreve, hedefe, duruma bakılarak liderlik tarzını benimsemek daha etkili bir yönetime ve yüksek performansa öncülük ediyor. Sonuç odaklı görevlerde transactional liderlik tarzını

Continue reading

16 Nisan 2021


“The thing we want to learn about a stranger is fragile. If we tread carelessly it will crumble under our feet… The right way to talk to strangers is with caution and humility.”- Malcolm Gladwell  

Continue reading
Back to top