BLOG


4 Eylül 2021


İş dünyasının getirdiği çeşitli sorumluluklara baktığımızda, liderlerin kendilerini sadece transactional veya transformational lider olarak tanımlamaları gerçekçi gözükmüyor. Verilen göreve, hedefe, duruma bakılarak liderlik tarzını benimsemek daha etkili bir yönetime ve yüksek performansa öncülük ediyor.

Sonuç odaklı görevlerde transactional liderlik tarzını benimsemek hedefi belirlemede, verileri hedefe göre analiz etmede ve sınırları koymakta daha etkili iken; kurum kültürü, çalışan deneyimi, motivasyon ve risk alma gibi her zaman somut verilere dayanmayan konseptler de transformational liderlik kişilerin ihtiyaçlarını anlama ve onlara ilham verme konusunda ön plana çıkıyor.

Örneğin, işiniz ile ilgili gerekli dataları analiz ederek takımınıza yeni hedefler koymanız gerekiyor. Bu durumda, veri analizi ve zaman sınırı koyma gibi aşamalarda transactional liderliği kullanırken; takımı hedefe giden yolda motive etmek ve desteklemek için transformational liderlik tarzını uygulamanız hem liderliğinize olumlu etki ediyor hem de takımın performansını arttırıyor.

Kaynak: LinkedIn, Transformative Leadership- why and when we need it. (2021)

 

Leave a reply

Back to top