Posts tagged öğrenme


30 Haziran 2022


“An organization’s ability to learn, and translate that learning into action rapidly, is the ultimate competitive advantage.”Jack Welch – business executive, chemical engineer, and writer

Continue reading

15 Haziran 2022


“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.” Pele – Former Professional Fooball Player

Continue reading

9 Haziran 2022


Z ve Y kuşaklarının bir şirkette çalışmaya ilişkin en önemli nedenleri:   Öğrenme ve kendini geliştirme fırsatları Z Kuşağı %34   Y Kuşağı %28   Toplum üzerindeki olumlu etkisi Z Kuşağı %27   Y Kuşağı %13   Yüksek maaş veya diğer finansal

Continue reading

9 Haziran 2022


Şirketlerin %64′ü,  öğrenme kültürünün geçen yıl daha da güçlendiğini gördü İş kültürünün en önemli 5 itici gücü Öğrenme ve gelişme fırsatları* Aidiyet Kurumsal değerler Refah için destek İşbirliği * Daha önce 2019’da 9. sıradaydı – sadece iki yılda önemli bir

Continue reading
Back to top