BLOG


29 Mart 2022


Katılımcılara son iki sene içerisinde hangi becerilerini geliştirmek için eğitim aldıklarını sordulduğunda kadın ve erkek katılımcılar için liderlik ve dijital beceriler eğitimlerinin ilk iki sırada olduğu gözlemleniyor.
Kadınların %36’sı liderlik becerilerini geliştirmek için eğitim almışken bu oran erkeklerde %58.
Kadınların %24’ü dijital becerilerini geliştirmek için eğitim almışken bu oran erkeklerde %37
Kadınların erkeklerden daha düşük oranda dijital ve liderlik becerilerini geliştirecek eğitimler almaları, geleceğin çalışma hayatında gelişim odaklı bakıldığında eşitsizliğe sebep olacak bir unsur olabilir.

Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitliği Araştırması – PWC X PERYÖN

Leave a reply

Back to top