BLOG


12 Ocak 2023


Yetenek Savaşı Nasıl Kazanılır?

İşe alım ve elde tutma performansını geliştirmek için, şirketlerin çekici bir çalışan değeri önermesi oluşturmaları gerekir. Aşağıdaki dört bileşen, çalışanlar tarafından tecrübe ediliş biçimleri açısından farklılık gösterir ve birine odaklanmanın diğerini baltalamadığından emin olmak adına bütüncül bir yönetim yaklaşımı benimsenmesi gerekir.

Maddi olanaklar ücret, fiziki ofis alanı, konum, yol yardımı, bilgisayar ekipmanı, esneklik, çalışma programı ve yan hakları ifade eder.

Gelişim ve büyüme fırsatları bir organizasyonun, çalışanlarının yeni beceriler kazanmalarına ve işgücü piyasasında değerlerinin artmasına yardımcı olacak tüm yöntemleri içerir. Çalışanlara yeni görevler atamak, rotasyon olanağı sunmak, eğitim vermek ve terfi ettirmek buna bir örnektir.

Bağlılık ve topluluk insanın büyük bir grubun üyesi olmasının getirdiği faydalardır. Bu faydalar, olduğunuz halinizle takdir edilmeyi ve değer görmeyi, karşılıklı hesap verebilirlik duygusunu ve sosyal ilişkileri içeriyor. İki unsurun da temelinde, insanların kendilerini samimi bir şekilde ifade etmelerine izin veren ve aidiyet duygusu uyandıran güçlendirici bir kültür yatar.

Anlam ve amaç organizasyonların en önemli varoluş sebepleridir. Çalışanların yerel ve küresel ölçekte toplumu iyileştirme arzusuyla uyumludurlar. Çalışanların yaptıkları işi neden yaptıkları sorusuna verecekleri yanıt anlam ve amacı açıklar.

Peki Liderler Ne Yapmalı?

Leave a reply

Back to top