BLOG


15 Kasım 2021


BCG’nin son araştırmasına göre yapay zeka (AI) kullanımında başarıya ulaşan şirketler takım bağlılığı, kültürü, işbirliği ve benzeri alanlarda somut kültürel kazanımlar gözlemliyorlar. Fakat AI’yı etkili bir biçimde şirket yapısına entegre edemeyen kurumların oranı da fazlasıyla yüksek. Artık kaçınılmaz bir öneme sahip olan AI’yı iş hayatına entegre ederken, şirketlerin bu 5 maddeye önem vermesi gerekiyor:

1.) Gelişimi tamamıyla sağlamak ve bundan maksimum finansal fayda yaratmak adına AI’yı şirketteki farklı fonksiyonlara kapsamlı bir şekilde entegre etmeye önem gösterin.

2.)İnsan ve makine arasındaki dengeyi sağladığınızdan emin olun. Güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerin farkında olmak doğru iş bölümünü sağlamayı destekleyecektir.

3.) Yapay zekayı otomasyonun yanında yeni değer yaratmada ve var olan uygulamaları geliştirmede kullanın.

4.) Yapay zekayı kullanmaya başladıysanız geçmiş deneyimlerinizi analiz edin. Gerekli görüyorsanız AI’nın kullanım önceliklerini değiştirin.

5.) Değişime açık olun!

Kaynak: BCG, The Hidden Cultural Benefits of AI (2021)

 

 

Leave a reply

Back to top