Posts by humangroup


30 Kasım 2019


İnsan Kaynakları ile KVKK’nın kesiştiği alanda karşılaştığımız sorunları detaylı olarak inceliyor ve çözüm yollarını başarılı uygulamalarla ortaya koyuyoruz… HumanGroup & Hamzaoğlu&Partners Hukuk Bürosu   #kişisel #verilerin #korunması #kanunu #KVKK

Continue reading

18 Kasım 2019


Harvard Business Review’da yer alan bir araştırmaya göre, çalışanlar liderleri, liderlerin gerçek davranışlarından ziyade kendi kişisel beğenilerine (liderlerini sevmelerine) göre değerlendirme eğilimindeler. Eğer çalışanlar liderlerini sevdiklerini belirtmişlerse, onları güvenilir, dönüşümcü, etik ve iyi ilişkilere sahip bir lider olarak betimlemeleri daha

Continue reading

13 Kasım 2019


Bir CEO’yu mükemmel yapan nedir? Ekim 2019’daki makalesinde, McKinsey & Company’nin binlerce CEO ile yapılan araştırmasından elde edilen performans verilerinin ışığında CEO’ları etkili kılan en önemli düşünce yapıları ve uygulamalar şu şekilde: Bir CEO’nun yaptığı işin altı ana unsuru ve

Continue reading

11 Kasım 2019


“Başarılı şirketler yetenekli insanları işe alıp onları motive etmezler; motivasyonu yüksek insanları işe alır ve onlara ilham verirler. İnsanlar ya motivedir  ya da değil. Motivasyonu yüksek insanlara, inanacakları, uğruna çaba harcayacakları daha yüksek bir hedef vermediğiniz sürece, kendilerini yeni bir iş

Continue reading

8 Kasım 2019


Geri bildirimin yanlış bir şekilde verilmesi ve yanlış anlaşılması organizasyonlarda önemli sorunlara yol açabilir. Her iki tarafta da güçlü duyguların bulunması, geri bildirim verirken davranıştan ziyade karaktere odaklanılması, neyin değişmesi gerektiğine ve niçin olması gerektiğine ilişkin net olunmaması geri bildirim hatalarına yol açabilir. Etkili

Continue reading

4 Kasım 2019


Katılımcılar “Rol Oyunu” yaptıklarında, kendi duygu düşüncelerini başka bir kimliğe bürünerek ifade etme fırsatı yakalıyor. Kısa bir zamanda hazırlandıkları için de doğaçlama yaparken kendi kişilik özelliklerini, davranışlarını ve duygularını sergiliyor. Özellikle psikodramatik tekniklerle sahnelerde verdiğimiz kısa aralarda, gözlemcilerden aldıkları geri

Continue reading

1 Kasım 2019


The Inspirational Leadership program focusing on experiential and digital learning, developed with HumanGroup’s know-how, continues with new global projects. The first module of Hayat Kimya Algeria program, one of our global projects of 2019, has taken place. Soon we will

Continue reading

30 Ekim 2019


2019 SHRM raporuna göre, üniversite eğitiminin sosyal/teknik olmayan beceriler (soft skills) kazanma üzerindeki etkisiyle ilgili yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 51’i eğitim sistemlerinin sosyal beceri eksikliğini gidermek için çok az şey yaptığını ya da hiçbir şey yapmadığını söylüyor. Bu katılımcılara göre

Continue reading

25 Ekim 2019


2019 SHRM raporuna göre, makineleşen ve dijitalleşen dünyamızda, gelişmiş sosyal becerilere sahip adaylar işe alımda daha çok rağbet görüyorlar. İşverenler işe alımlarda, makinelerin gerçekleştiremediği becerilere sahip olan adayları daha çok tercih ediyor. Pew Araştırma Merkezi tarafından, yaklaşık 1.400 teknoloji ve

Continue reading

24 Ekim 2019


Bu hafta #trainINGweek ‘deydik. Katılımcılarımız #kendinekoçlukpatikası eğitimimizi meraklı ve öğrenmeye açık gözlerle izlediler!     #kendine #koçluk #patikası #training #eğitim    

Continue reading
Back to top