BLOG


9 Kasım 2020


YENİ NORMALE UYUM SAĞLAMAK Deloitte’in yayınladığı rapora göre Covid-19 sebebiyle alınan karantina ve benzeri önlemler dünya çapındaki iş gücünün yaklaşık %80’ini etkiledi. Çoğu organizasyon ilk dönemde sağlığı, ana servislerin devamlılığını ve işlerin hızlı bir şekilde sanal ortama aktarılmasını öne alan

Continue reading

5 Kasım 2020


İNSAN KAYNAKLARINDA DEĞİŞEN ÖNCELİKLER Toplumsal kriz anları, değişim için katalizör rolü görüyor. KPMG Türkiye yayınladığı İnsan Kaynakları raporuyla pandeminin organizasyon önceliklerinde yarattığı değişime ışık tutuyor. Uzaktan çalışma sisteminde verimin artırılması, çalışanların sanal ortamda çalışma becerilerinin geliştirilmesi ve çalışan deneyimini iyileştirici

Continue reading

3 Kasım 2020


“If you can define the problem differently than everybody else in the industry, you can generate alternatives that others aren’t thinking about” – Roger Martin

Continue reading

29 Ekim 2020


Happy 29th October, Republic Day of Turkey!

Continue reading

26 Ekim 2020


NEDEN İNSAN DENEYİMİ? Deloitte 2021 Küresel Marketing Raporu, insan merkezli bir geleceğin bizi beklediğini ve bu geleceğe uyum sağlamak adına şirketlerin insani değer ve duyguları merkeze alan bir inovasyon modeli izlemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Değer sistemimiz duygu ve davranışlarımıza yön

Continue reading

20 Ekim 2020


Dünya genelinde en hızlı büyüyen meslekleri ve bu mesleklerin küresel iş gücü için ne anlama geldiğini ortaya koyan LinkedIn “2020 Emerging Jobs Report”a göre, Amerika, Kanada ve İngiltere’de en hızlı gelişen meslekler şu şekilde: Yapay Zeka Uzmanı (Artificial Intelligence Specialist) Site

Continue reading

21 Eylül 2020


Adam Grant “orijinaller” olarak tanımladığı dünyayı değiştiren insanların genellikle işini son dakikaya bırakan ya da uzun sürede tamamlayan insanlar (procrastinators) olduğunu belirtiyor. Yaptığı bir araştırmada, işini biraz erteleyen insanların (moderate procrastinator), acele eden ve her şeyi erken yapan kişilerden (precrastinators),

Continue reading

18 Eylül 2020


Türkiye temsilcisi olduğumuz IRC Global Executive Search Partners yıllık toplantısını 45’ten fazla ülkeden birçok meslektaşımızın katılımıyla 15-17 Eylül tarihlerinde Zoom üzerinden gerçekleştirdik. İşe alımda teknolojinin önemini, işe alımın geleceğini ve veriye dayalı çözümlerin önemini konuştuk. İş ortaklıklarımız ile “gerçek zamanlı iş birliği”

Continue reading

15 Eylül 2020


Uyumlanabilir / Adaptif İletişim kişinin ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre şekillenmiş iletişim şeklidir ve her türlü bilgiyi başkalarına etkili bir şekilde aktarabilme becerisi gerektirir. Dr. Taibi Kahler, Ph.D. tarafından oluşturulan The Process Communication Model® (PCM), psikoterapiden doğmuştur ve bu konuda dünyanın

Continue reading

14 Eylül 2020


Uyumlanabilir / Adaptif  İletişim nedir? Karşımızdaki kişinin ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre şekillenmiş iletişim şeklidir. Karmaşık teknik konuları bu alanda bilgi sahibi olmayan kişilere açıklama, karşısındakini aktif bir şekilde dinleme ve her türlü bilgiyi başkalarına etkili bir şekilde aktarabilme becerisidir. Başkaları üzerinde

Continue reading
Back to top