BLOG


3 Haziran 2021


“You may never know what type of person someone is unless they are given opportunities to violate moral or ethical codes.”

Continue reading

31 Mayıs 2021


Son dönem araştırmalarına göre, hizmetkar liderlerden en büyük faydayı belirsiz dönemlerden geçen organizasyonlar sağlıyor. Hizmetkâr liderliğin çalışan bağlılığını arttırdığı ve çalkantılı dönemlerde çalışanların psikolojik refahını (well-being) gözeterek tükenmişlik sendromunu engellediği görülmekte. Psikolojik refahtaki bu artış, organizasyonların değişim ve yenilik arayışlarında

Continue reading

29 Mayıs 2021


“The servant-leader is servant first… It begins with the natural feeling that one wants to serve, to serve first. Then conscious choice brings one to aspire to lead.”

Continue reading

28 Mayıs 2021


Günümüz şartlarında Liderlik tarzları da değişim göstermek zorunda kalıyor. İlk defa 1970 yılında Robert Greenleaf tarafından ortaya atılan “Servant Leadership” (Hizmetkar Liderlik) kavramı günümüz liderlerinin “olmazsa olmaz”ı halini almaya başladı. Hizmetkar liderlik (servant leadership), geleneksel liderlik anlayışından farklı olarak çevresindeki

Continue reading

25 Mayıs 2021


“For a lot of companies, it’s useful for them to feel like they have an obvious competitor and to rally around that. I personally believe it’s better to shoot higher. You don’t want to be looking at your competitors. You

Continue reading

24 Mayıs 2021


Geleceğin organizasyonunu şekillendirirken İnsan Kaynakları liderleri (CHRO) ve diğer liderler organizasyonun temellerini nasıl yeniden kuracaklarını tasarlamalıdırlar. Yeni geliştirilen modeller artık yaratıcı, uyarlanabilir ve anti kırılgan. Bu da daha cesur iş hamlelerine, ekip çalışmalarına, iş dünyasında eşitliğe öncülük ediyor. İnsan Kaynakları

Continue reading

24 Mayıs 2021


“We now accept the fact that learning is a lifelong process of keeping abreast of change. And the most pressing task is to teach people how to learn.” – Peter Drucker

Continue reading

24 Mayıs 2021


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı gurur ve coşkuyla kutluyoruz! We celebrate our May 19 Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day with pride and enthusiasm!

Continue reading

24 Mayıs 2021


Prososyal davranış (prosocial behavior), pozitif toplumsal sonuçlar doğuran ve bir başkasının fiziksel ve psikolojik iyilik haline katkı sağlayan davranışlar anlamına gelmektedir. En önemli özelliği gönüllü olması ve başkalarına fayda sağlama niyetiyle yapılmasıdır. Hangi davranışların prososyal sayıldığı ise kişinin içinde bulunduğu

Continue reading

24 Mayıs 2021


Herkese sağlıklı ve mutlu bayramlar!

Continue reading
Back to top