BLOG


11 Kasım 2019


“Başarılı şirketler yetenekli insanları işe alıp onları motive etmezler; motivasyonu yüksek insanları işe alır ve onlara ilham verirler. İnsanlar ya motivedir  ya da değil. Motivasyonu yüksek insanlara, inanacakları, uğruna çaba harcayacakları daha yüksek bir hedef vermediğiniz sürece, kendilerini yeni bir iş

Continue reading

8 Kasım 2019


Geri bildirimin yanlış bir şekilde verilmesi ve yanlış anlaşılması organizasyonlarda önemli sorunlara yol açabilir. Her iki tarafta da güçlü duyguların bulunması, geri bildirim verirken davranıştan ziyade karaktere odaklanılması, neyin değişmesi gerektiğine ve niçin olması gerektiğine ilişkin net olunmaması geri bildirim hatalarına yol açabilir. Etkili

Continue reading

4 Kasım 2019


Katılımcılar “Rol Oyunu” yaptıklarında, kendi duygu düşüncelerini başka bir kimliğe bürünerek ifade etme fırsatı yakalıyor. Kısa bir zamanda hazırlandıkları için de doğaçlama yaparken kendi kişilik özelliklerini, davranışlarını ve duygularını sergiliyor. Özellikle psikodramatik tekniklerle sahnelerde verdiğimiz kısa aralarda, gözlemcilerden aldıkları geri

Continue reading

1 Kasım 2019


The Inspirational Leadership program focusing on experiential and digital learning, developed with HumanGroup’s know-how, continues with new global projects. The first module of Hayat Kimya Algeria program, one of our global projects of 2019, has taken place. Soon we will

Continue reading

30 Ekim 2019


2019 SHRM raporuna göre, üniversite eğitiminin sosyal/teknik olmayan beceriler (soft skills) kazanma üzerindeki etkisiyle ilgili yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 51’i eğitim sistemlerinin sosyal beceri eksikliğini gidermek için çok az şey yaptığını ya da hiçbir şey yapmadığını söylüyor. Bu katılımcılara göre

Continue reading

25 Ekim 2019


2019 SHRM raporuna göre, makineleşen ve dijitalleşen dünyamızda, gelişmiş sosyal becerilere sahip adaylar işe alımda daha çok rağbet görüyorlar. İşverenler işe alımlarda, makinelerin gerçekleştiremediği becerilere sahip olan adayları daha çok tercih ediyor. Pew Araştırma Merkezi tarafından, yaklaşık 1.400 teknoloji ve

Continue reading

24 Ekim 2019


Bu hafta #trainINGweek ‘deydik. Katılımcılarımız #kendinekoçlukpatikası eğitimimizi meraklı ve öğrenmeye açık gözlerle izlediler!     #kendine #koçluk #patikası #training #eğitim    

Continue reading

22 Ekim 2019


Gelecek geldi. Ama herkese değil. Başarılı organizasyonların, dönüşüm ipuçları 21-22 Kasım’da PERYÖN Kongre’de. #PERYÖNKongre www.peryonkongre.com

Continue reading

21 Ekim 2019


Geri bildirim almak ve vermek sağlıklı bir iletişimin temelidir. CK Enerji Mühendis Gelişim Programı   #geribildirim #feedback #sağlıklı #iletişim #communication  

Continue reading

18 Ekim 2019


En çok yaşayarak öğreniyor insan. Eğitimlerde katılımcıların en faydalandığı, farkındalık kazandıkları ve başkalarına da katma değer kattıkları anlar; davranışları hakkında geri bildirim aldıkları, rol oyunları oynadıkları, örnek olayları analiz ettikleri ve gelişimin bir parçası oldukları çalışma anlarıdır. Bankacıların bankacılara ilham

Continue reading
Back to top