BLOG


18 Kasım 2020


“Failure is not all bad. It’s how we learn, innovate, and grow.” – Amy Edmondson  

Continue reading

16 Kasım 2020


Harvard Üniversitesi profesörü Amy Edmondson tarafından ilk olarak 1999 yılında ortaya atılan ve o zamandan beri yönetim bilimlerinde en çok kullanılan konseptlerden biri olan “Psikolojik Güven” kavramı, belirsizliğin, teknolojik gelişmelerin giderek arttığı, sürekli öğrenmenin kaçınılmaz olduğu günümüz dünyasında önemini giderek

Continue reading

13 Kasım 2020


Geçtiğimiz günlerde World Economic Forum “Future of Jobs 2020” raporunu yayınladı. Raporda yer alan 2025’te iş dünyasında en önemli olacak yetkinliklerle ilgili tahminler ise geleceğin dünyasına uyum sağlamak isteyen birey ve kurumların kendilerini geliştirmeleri gereken alanlara ışık tutuyor. Kaynak: World

Continue reading

11 Kasım 2020


“When you compete against everyone else, no one wants to help you. But when you compete against yourself, everyone wants to help you.” – Simon Sinek

Continue reading

9 Kasım 2020


YENİ NORMALE UYUM SAĞLAMAK Deloitte’in yayınladığı rapora göre Covid-19 sebebiyle alınan karantina ve benzeri önlemler dünya çapındaki iş gücünün yaklaşık %80’ini etkiledi. Çoğu organizasyon ilk dönemde sağlığı, ana servislerin devamlılığını ve işlerin hızlı bir şekilde sanal ortama aktarılmasını öne alan

Continue reading

5 Kasım 2020


İNSAN KAYNAKLARINDA DEĞİŞEN ÖNCELİKLER Toplumsal kriz anları, değişim için katalizör rolü görüyor. KPMG Türkiye yayınladığı İnsan Kaynakları raporuyla pandeminin organizasyon önceliklerinde yarattığı değişime ışık tutuyor. Uzaktan çalışma sisteminde verimin artırılması, çalışanların sanal ortamda çalışma becerilerinin geliştirilmesi ve çalışan deneyimini iyileştirici

Continue reading

3 Kasım 2020


“If you can define the problem differently than everybody else in the industry, you can generate alternatives that others aren’t thinking about” – Roger Martin

Continue reading

29 Ekim 2020


Happy 29th October, Republic Day of Turkey!

Continue reading

26 Ekim 2020


NEDEN İNSAN DENEYİMİ? Deloitte 2021 Küresel Marketing Raporu, insan merkezli bir geleceğin bizi beklediğini ve bu geleceğe uyum sağlamak adına şirketlerin insani değer ve duyguları merkeze alan bir inovasyon modeli izlemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Değer sistemimiz duygu ve davranışlarımıza yön

Continue reading
Back to top