BLOG


12 Ağustos 2020


Neden dizi izleriz? İzlediğimiz dizilerle aramızda nasıl bir bağ var? Psikolojik ihtiyaçlarımız dizi seçimimizi nasıl etkiler? Tüm bu soruları ve daha fazlasını eğlenceli bir dille incelediğimiz, kendi hayatımıza dair gelişim odaklı aksiyonlar aldığımız “Dizilerde Bulurum Kendimi” webinarımıza interaktif katılımlarından dolayı

Continue reading

6 Ağustos 2020


Öğrenmede dönüşüme,  “reskill” ve “upskill”e odaklanan yeni bir öğrenme tipine ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada “superlearning” yani “süper öğrenme” kavramı ortaya çıkıyor. Organizasyonların öğrenmeden sorumlu departmanlarına, birey, ekip ve organizasyon seviyelerinde beceri ve yetkinlik kazanımına odaklanan bir “süper öğrenme” kültürünü hayata

Continue reading

5 Ağustos 2020


World Economic Forum Ocak 2020’de iş dünyasının acil bir durumla karşı karşıya olduğunu söylemişti. 2030’a kadar 1 milyardan fazla insanın “reskilling” de dediğimiz, farklı bir iş yapabilmesi için kendisini geliştirmesi veya kendini geliştirmek üzere yönlendirilmesi gerekiyor. İleride “superjobs” yani “süper

Continue reading

28 Temmuz 2020


KPMG Turkiye “İK’nın Geleceği 2020” raporuna göre İK yöneticilerinin büyük çoğunluğu çalışanları dijital dönüşüm ve yapay zekâ için hazırlamanın İK için en büyük zorluk olacağını söylüyor.* Bu zorluğu atlatmak için, 📌iş gücü öngörüleri oluşturmak, 📌yeni yetkinlikler kazandırarak geleceğin iş gücünü

Continue reading

27 Temmuz 2020


📌2020 KPMG Turkiye raporuna göre, İK yöneticilerinin büyük çoğunluğu dijital dönüşümün önündeki engellerin, İK için büyük zorluk oluşturduğunu söylüyor.* 📌Dönüşümün önündeki en büyük engellerde birinci sırada yetenek açığı ve beceri eksiği (%58) görülürken, şirket kültürü (%47) de diğer bir engel

Continue reading

23 Temmuz 2020


“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” – Mahatma Gandhi 21. yüzyılda başarılı olmak için en önemli yetkinliklerden biri de Super Learner olmak, yani öğrenmeyi hayatımızın her alanına dahil ederek sürekli

Continue reading

21 Temmuz 2020


“Emotional Intelligence is the subset of social intelligence that involves the ability to monitor one’s own and others’ feelings and emotions, to discriminate among them and to use this information to guide one’s thinking and actions.” – Peter Salovey and John

Continue reading

20 Temmuz 2020


Türkiye’nin CEO’ları ve global CEO’lar dijital yetkinlikler için farklı oranda yatırımlar planlıyor. 2020 KPMG raporuna göre global CEO’ların ortalama %45’i önümüzdeki üç yıl boyunca yeni dijital yetkinlikleri (ileri seviye veri görselleştirme, kodlama vb.) iş gücünün “yarısından fazlasına (+ %50)” kazandırmayı

Continue reading

17 Temmuz 2020


“All learning has an emotional base” – Plato Bazı kişiler akademik öğrenmenin, kişinin duyguları veya sosyal çevresi ile pek de bir ilgisi olmadığını düşünse de nörobilim bize tam tersini söylüyor. Daniel Goleman, duygusal zekanın sanıldığı gibi sadece soyut değil, aynı

Continue reading

10 Temmuz 2020


Daniel Goleman’a göre hayatımızın her alanında görülen “bilişsel empati (cognitive empathy)”, “duygusal empati (emotional empathy)” ve “empatik ilgi (empathic concern)” olmak üzere üç temel empati vardır. “Bilişsel empati (cognitive empathy)”, dünyayı başkalarının gözleriyle görme yeteneğini ifade eder. “Duygusal empati (emotional

Continue reading
Back to top