BLOG


20 Temmuz 2020


Türkiye’nin CEO’ları ve global CEO’lar dijital yetkinlikler için farklı oranda yatırımlar planlıyor. 2020 KPMG raporuna göre global CEO’ların ortalama %45’i önümüzdeki üç yıl boyunca yeni dijital yetkinlikleri (ileri seviye veri görselleştirme, kodlama vb.) iş gücünün “yarısından fazlasına (+ %50)” kazandırmayı

Continue reading

17 Temmuz 2020


“All learning has an emotional base” – Plato Bazı kişiler akademik öğrenmenin, kişinin duyguları veya sosyal çevresi ile pek de bir ilgisi olmadığını düşünse de nörobilim bize tam tersini söylüyor. Daniel Goleman, duygusal zekanın sanıldığı gibi sadece soyut değil, aynı

Continue reading

10 Temmuz 2020


Daniel Goleman’a göre hayatımızın her alanında görülen “bilişsel empati (cognitive empathy)”, “duygusal empati (emotional empathy)” ve “empatik ilgi (empathic concern)” olmak üzere üç temel empati vardır. “Bilişsel empati (cognitive empathy)”, dünyayı başkalarının gözleriyle görme yeteneğini ifade eder. “Duygusal empati (emotional

Continue reading

26 Haziran 2020


📌2020’de en çok ihtiyaç duyulan “soft skills”, yani sosyal/iş ve iletişim becerileri 2019’dakilerle hemen hemen aynı olsa da, 2019’da “zaman yönetimi” 5. Sırada yer alırken, 2020’de gerileyerek yerini daha çok önem kazanan “duygusal zekaya (emotional intelligence)” bıraktı.* 📌Bu senenin en

Continue reading

24 Haziran 2020


Türkiye’nin ilk 10 büyük bankası arasında sürekli yükselen ve 2015 yılından beri “İç Eğitmen Gelişim Programı”nı tasarlayıp sunduğumuz değerli iş ortağımız ile eğitimimizi online’a taşıyarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Bol uygulamalı ve deneyime dayalı “Online İç Eğitmen Gelişim Programı” ile yaz

Continue reading

23 Haziran 2020


📌 2020 LinkedIn Learning raporuna göre, “soft skills” yani sosyal/ iş & iletişim becerileri, organizasyonların öğrenme ve gelişmeden sorumlu departmanlarının bu yıl en çok odaklandığı gelişim alanı.* 📌 Teknik beceriler öncelik sıralamasında daha düşük seviyelerde yer alırken, liderlik (%57), yaratıcılık

Continue reading

22 Haziran 2020


📌 OECD, mesleklerin %14’ünün otomasyon riskinin yüksek olduğunu ve günümüzdeki işlerin ortalama %32’sinin büyük bir değişime uğrayacağını öngörüyor. Yeni ve farklı işlerin eskilerin yerini alacağını ve bunun da yeni beceri ve yetkinlik ihtiyaçları doğuracağının altını çiziyor.* 📌 Ayrıca otomasyon nedeniyle

Continue reading

19 Haziran 2020


LinkedIn Learning verilerine göre: 📌 Çalışanlar, artık öğrenmeye %130 daha fazla zaman harcıyor.* 📌 Eğitim ve gelişim uzmanları (L&D) hem kısa dönemde hem de uzun dönemde geleneksel (sınıf içi) eğitimlerde azalma olacağını belirtiyor ve “sanal eğitmen önderliğindeki eğitimlerde (VILT)” ve

Continue reading

18 Haziran 2020


Şu anda iş hayatında dört farklı jenerasyonun bir arada çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Bu belirsiz dönemde liderlerin yapabileceği en önemli şeylerden biri de farklı jenerasyonların ihtiyacına ve endişesine yönelik bir yaklaşım sergilerken çalışanlarına da bir mentor olması. EMPATİ ise onlara

Continue reading

17 Haziran 2020


📌 LinkedIn’in 2020 Workplace Learning raporuna göre çalışanların çok büyük bir bölümü (%77-80) kişiselleştirilmiş bir öğrenim deneyimi talep ediyor. Tüm jenerasyonlar bireysel kariyer hedeflerine ve gelişim alanlarına uygun eğitim önerileri almak istiyorlar.* 📌 Ayrıca, en çok Z jenerasyonu olmak üzere

Continue reading
Back to top