BLOG


29 Ekim 2020


Happy 29th October, Republic Day of Turkey!

Continue reading

26 Ekim 2020


NEDEN İNSAN DENEYİMİ? Deloitte 2021 Küresel Marketing Raporu, insan merkezli bir geleceğin bizi beklediğini ve bu geleceğe uyum sağlamak adına şirketlerin insani değer ve duyguları merkeze alan bir inovasyon modeli izlemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Değer sistemimiz duygu ve davranışlarımıza yön

Continue reading

20 Ekim 2020


Dünya genelinde en hızlı büyüyen meslekleri ve bu mesleklerin küresel iş gücü için ne anlama geldiğini ortaya koyan LinkedIn “2020 Emerging Jobs Report”a göre, Amerika, Kanada ve İngiltere’de en hızlı gelişen meslekler şu şekilde: Yapay Zeka Uzmanı (Artificial Intelligence Specialist) Site

Continue reading

21 Eylül 2020


Adam Grant “orijinaller” olarak tanımladığı dünyayı değiştiren insanların genellikle işini son dakikaya bırakan ya da uzun sürede tamamlayan insanlar (procrastinators) olduğunu belirtiyor. Yaptığı bir araştırmada, işini biraz erteleyen insanların (moderate procrastinator), acele eden ve her şeyi erken yapan kişilerden (precrastinators),

Continue reading

18 Eylül 2020


Türkiye temsilcisi olduğumuz IRC Global Executive Search Partners yıllık toplantısını 45’ten fazla ülkeden birçok meslektaşımızın katılımıyla 15-17 Eylül tarihlerinde Zoom üzerinden gerçekleştirdik. İşe alımda teknolojinin önemini, işe alımın geleceğini ve veriye dayalı çözümlerin önemini konuştuk. İş ortaklıklarımız ile “gerçek zamanlı iş birliği”

Continue reading

15 Eylül 2020


Uyumlanabilir / Adaptif İletişim kişinin ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre şekillenmiş iletişim şeklidir ve her türlü bilgiyi başkalarına etkili bir şekilde aktarabilme becerisi gerektirir. Dr. Taibi Kahler, Ph.D. tarafından oluşturulan The Process Communication Model® (PCM), psikoterapiden doğmuştur ve bu konuda dünyanın

Continue reading

14 Eylül 2020


Uyumlanabilir / Adaptif  İletişim nedir? Karşımızdaki kişinin ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre şekillenmiş iletişim şeklidir. Karmaşık teknik konuları bu alanda bilgi sahibi olmayan kişilere açıklama, karşısındakini aktif bir şekilde dinleme ve her türlü bilgiyi başkalarına etkili bir şekilde aktarabilme becerisidir. Başkaları üzerinde

Continue reading

11 Eylül 2020


Sunum yapmak, sadece birkaç veriyi anlatmaktan çok metaforlarla ve anekdotlarla verilerin gücünü birleştiren güçlü hikayeler oluşturmaktır. Aristo’nun ikna bileşenleri olarak sunduğu ve en çok izlenen TED konuşmalarının da merkezinde olan %65 güçlü anekdotlardan, %25 destekleyici kanıtlardan ve %10 verilerden oluşan

Continue reading

9 Eylül 2020


Bu sendrom, Cornell Üniversitesi’nin iki psikoloğu Justin Kruger ve David Dunning’in ortaya koyduğu bir ‘algılamada yanlılık’ eğilimidir. İnsanlar bir şey bilmediği zaman kendine güveni artar ve becerilerine fazla güvenirler. Niteliksiz insanlar becerilerini abartma eğilimindedir. Yetkinliklerini geliştirmek üzere eğitim aldıklarında ise

Continue reading

8 Eylül 2020


📌Korn Ferry’nin yaptığı bir araştırmaya göre yüksek öğrenme çevikliğine sahip kişiler, düşük öğrenme çevikliğine sahip bireylere göre iki kat daha hızlı terfi ediyor. 📌Sürekli öğrenen çevik çalışanlara sahip organizasyonlar, daha hızlı yükselebilen güçlü yeteneklere sahip oldukları için üst yönetim pozisyonlarını

Continue reading
Back to top